Macháčková Jana, Mgr. ADVOKÁT

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 1.4.2003 zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.

Téhož roku založena advokátní kancelář v centru města Tábor. jako samostatný subjekt.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby a má rozsáhlé zkušenosti v oblastech občanského, obchodního a trestního práva.

Cílem advokátní kanceláře je poskytovat svým klientům vysoce odbornou právní pomoc.

Dále kancelář poskytuje právní služby ve francouzském a anglickém jazyce.

¨
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Rodinné právo
Vymáhání pohledávek
Konkurz a vyrovnání
Směnečné a šekové právo
Trestní právo
Správní právo
Stavební právo
Pracovní právo
Živnostenské právo

Design akMachackova © 2005, Všechna práva vyhrazena.